Oferta

Zajmuję się pracą terapeutyczną z młodzieżą oraz dziećmi od 7 roku życia. 

Obszary pracy w których się specjalizuję:

Oferta

Zajmuję się pracą terapeutyczną z młodzieżą oraz dziećmi od 7 roku życia. 

Obszary pracy w których się specjalizuję:

Zaburzenia

nastroju

Zaburzenia

depresyjne

Zaburzenia

adaptacyjne

Samookaleczenia

Fobie

Lęki

Zaburzenia

zachowania

Zachowania  

agresywne  

Niska 

samoocena 

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy są w trudnej sytuacji życiowej takiej jak: rozwód rodziców, separacja, śmierć bliskiej osoby. Proponuje pomoc dla dzieci młodzieży, którzy mają trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego. 

Ofertę swoją kieruję również do rodziców, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, bądź są zaniepokojeni funkcjonowaniem swojego dziecka. Moje zadanie polega na wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym, pokazywaniu prostych narzędzi, które w łatwy sposób poprawią jakość wzajemnych relacji.

Niekiedy konsultacja psychologiczna ma charakter doradczy, edukacyjny i ogranicza się do jednego lub kilku spotkań.   W sytuacji, gdy trudność  jest bardziej złożona i wymaga szerszego zakresu pomocy proponowana jest terapia indywidualna mająca charakter cyklicznych spotkań.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy są w trudnej sytuacji życiowej takiej jak: rozwód rodziców, separacja, śmierć bliskiej osoby. Proponuje pomoc dla dzieci młodzieży, którzy mają trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego. 

Ofertę swoją kieruję również do rodziców, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, bądź są zaniepokojeni funkcjonowaniem swojego dziecka. Moje zadanie polega na wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym, pokazywaniu prostych narzędzi, które w łatwy sposób poprawią jakość wzajemnych relacji.

Niekiedy konsultacja psychologiczna ma charakter doradczy, edukacyjny i ogranicza się do jednego lub kilku spotkań.   W sytuacji, gdy trudność  jest bardziej złożona i wymaga szerszego zakresu pomocy proponowana jest terapia indywidualna mająca charakter cyklicznych spotkań.

Gabinet psychologiczny
Monika Tadeusiak

Kontakt